חג חירות שמח

ברכת יו"ר מיל"ה

לכל החברים היקרים,

פסח, קבל מאז ומעולם, את המיתוג של חירות. לצורך הפשטות, לימדו אותנו כמעט מלידה, לקבל החלטות בהשוואה וביחס לדבר אחר. באופן זה, הועמדה חירות מול עבדות ומאז  בריאת העולם הועמדה יבשה מול ים, חושך מול אור ועוד כיוצא באלה.
את היכולת לעשות שימוש בחשיבה, בתחושות וברגשות הותירו לנו - בני האדם. בעוד שבחירה בשימוש בלתי מאוזן יוצר כעסים אכזבות ועלבונות, הרי שימוש מושכל יוצר אינטימיות ואהבת האדם. בכל אחד מאיתנו יש צלילים. וניתנה לנו החירות להוציאם בדרכים אין ספור. יש העושים זאת בחינוך, בצבע, במילים, בתווים או בצלילים. החירות היא בחירה של עשיה שניתן לשתף בה אחרים ויש בכוחה להביא להרמוניה בין אנשים.
במיל"ה חברו המון אנשים מיוחדים בעלי רצון עז להביא להרמוניה. בדרך, נגזר עלינו כנראה, לקבל תזכורות, לחצות את ים ללא סוף, ולהגיע דרך מדבר של שנים אל ארץ מובטחת שהקיום במחוזות הזמר והשירה שלה תלויים בבחירות של כולנו.
אני מבקש להודות לכל העושים במלאכה ולאחל מעומק הלב, שנשכיל לעשות שימוש בחירות שניתנה לנו כבני אדם, לבחור בטוב.

 

                                                               בברכת חג שמח

                                                               אבי פרידמן

ברכת מנכ"ל מיל"ה


חברי מיל"ה היקרים,

חג חירות שמח לכם ולבני משפחותיכם.

דורון שנקר,
מנכ"ל מיל"ה.


כ??ל א?ד?ם צ?ר?יך מ?צ?ר?י?ם - אמנון ריבק

כ??ל א?ד?ם צ?ר?יך ש??ת??ה?י?ה לו?
א?יזו? מ?צ?ר?י?ם,
ל?ה?יו?ת מ?ש??ה ע?צ?מו? מ?ת?ו?כ?ה?
ב??י?ד ח?ז?ק?ה,
או? ב??ח?ר?יק?ת ש??נ??י?ם.

כ??ל א?ד?ם צ?ר?יך א?ימ?ה ו?ח?ש??כ?ה ג??דו?ל?ה,
ו?נ?ח?מ?ה, ו?ה?ב?ט?ח?ה, ו?ה?צ??ל?ה,
ש??י??ד?ע ל?ש??את ע?ינ?יו א?ל ה?ש???מ?י?ם.
כ??ל א?ד?ם צ?ר?יך ת??פ?ל??ה
א?ח?ת,
ש??ת??ה?א ש??גו?ר?ה א?צ?לו? ע?ל ה?ש???פ?ת?י?ם.
א?ד?ם צ?ר?יך פ??ע?ם א?ח?ת ל?ה?ת?כ?ו?פ?ף -
כ??ל א?ד?ם צ?ר?יך כ??ת?ף.

כ??ל א?ד?ם צ?ר?יך ש??ת??ה?י?ה לו?
א?יזו? מ?צ?ר?י?ם,
ל?ג?א?ל ע?צ??מו? מ?מ??נ?ה מ?ב??ית ע?ב?ד?ים,
ל?צ?את ב??ח?צ?י ה?ל??י?ל א?ל מ?ד?ב??ר ה?פ??ח?ד?ים,
ל?צ?ע?ד ה?י?ש??ר א?ל ת?ו?ך ה?מ??י?ם,
ל?ר?או?ת?ם נ?פ?ת??ח?ים מ?פ??נ?יו ל?צ??ד?ד?ים.
כ??ל א?ד?ם צ?ר?יך כ??ת?ף,
ל?ש??את ע?ל?יה? א?ת ע?צ?מו?ת יו?ס?ף,
כ??ל א?ד?ם צ?ר?יך ל?ה?ז?ד??ק??ף?.

כ??ל א?ד?ם צ?ר?יך ש??ת??ה?י?ה לו?
א?יזו? מ?צ?ר?י?ם.
ו?ירו?ש??ל?י?ם,
ו?מ?ס??ע א?רו?ך א?ח?ד,
ל?ז?כ??ר או?תו? ל?ע?ד
ב??כ?פ?ו?ת ה?ר?ג?ל?י?ם

לאתר מיל"ה - לחץ כאן