ישיבת מליאה 2011

שלום רב לכל החברים,

הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת לתיקון תקנון מיל"ה

הנכם מוזמנים ליטול חלק באסיפה כללית של העמותה אשר תתקיים ביום ששי, 30/12/11, בשעה 10:00*, בבוקר, במרכז לאומנויות, דרך כפר הדר 33, הוד השרון.

האסיפה נועדה לאשר הכנסת שינוי בתקנון לפי דרישת רשות המיסים בישראל.

על מנת שהעמותה תוכר כמוסד ציבורי המאושר לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, סעיף המאפשר קבלת תמיכות וכיוב', אנו נדרשים  ע"י שלטונות מס הכנסה, להוסיף תיקונים אלו, לתקנון.

תהא זו גם הזדמנות נאותה לקבל מידע מהנהלת העמותה ומיושבי ראש הועדות הפועלות בחודשים האחרונים במרץ רב ובתקווה גדולה להרחבה ראוייה של הפעילות למען הזמר ושילובם של רעיונות וחברים חדשים.


השתתפותכם באסיפה חשובה. כולם מוזמנים.

סדר היום:
1. הצבעה על שינוי תקנון,**(לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).
2. דיווח של מנהלי ועדות המנהלים המוזיקליים ומנהלי ההרכבים.
3. סיכום על שנת הפעילות 2011 ודיווח על תכנית העבודה לשנת 2012.
4. שונות.
 
 

בברכת חברים,
אבי פרידמן – יו"ר

*בהעדר קוורום תחל האסיפה בעבור 30 דקות מהשעה היעודה ותתקיים בכל פורום.
**להלן הנוסח לשינוי תקנון העמותה ע"י הוספת ההוראות כדלקמן:
לסעיף 4 : "נכסי והכנסות העמותה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה אסורה בהחלט".
לסעיף 9 : "במקרה של פירוק העמותה  יועבר רכושה לידי מוסד ציבורי אחר המאושר לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חברי העמותה".

 

 


לאתר מיל"ה - לחץ כאן