השתתפות בצער - הילי דורון ז"ל

לרנן דורון, יו"ר ארגון המקהלות "הלל", ולמשפחה,

מיל"ה מרכינה ראש ומשתתפת באבלכם הכבד,

 על מותה בטרם עת של בתכם.

לאתר מיל"ה - לחץ כאן