אזהרה Warning: I am able to write to the configuration file: /home/milail/domains/mila-il.com/public_html/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.
מיקומך: אתר מיל"ה » ארועים » כללי » ישיבת מליאה 2009

ישיבת מליאה 2009


‏04/09/2009
פרוטוקול אסיפת מליאה מס' 13 – מרכז ישראלי למקהלות ולחבורות הזמר
בית יד לבנים, ראשון לציון –04.09.09, 09:30

שם הגוף: מרכז ישראלי למקהלות ולחבורות הזמר
מס' הגוף: 10-580350841-000

הישיבה בנוכחות נציג רואה החשבון גרשון לוי – רו"ח גל לוי, חברי הועד, חברות ועדת הביקורת,
היועץ המשפטי עו"ד יועז נמיר,  מנצחי ומנהלי/ נציגי החבורות.

סדר יום ישיבת מליאה
10:00 – 10:05 - בחירת נשיא לישיבה.
10:00 – 10:25 – מופע אורח -  "יקינטון" בניצוחו של שמיל כהן.
10:25  - 10:45 – דו"ח הוועד(ע"י היו"ר) פעילות ותוכנית עבודה 2010.
10:45 – 11:15 - הצגת אסטרטגיית עבודה(רה-ארגון) – ד"ר אורנה אבני, דורון שנקר.
11:15 – 11:30 – הצבעת מליאה בנושא רה-ארגון ותקנון.
11:30 – 11:40 – דו"ח רואה החשבון לשנת 2008-2009.
11:40 – 11:50 – דו"ח ועדת ביקורת.
11:50 – 12:20 – הצגת מועמדים + הצבעה.
12:20 – 12:30 – הצגת הדירקטוריון החדש.
12:30 – 13:00 – דיון חופשי.

פרוטוקול הישיבה
1. פתיחת הישיבה במופע – "יקינטון".
2. דורון שנקר מציע את מועמדותו כנשיא הישיבה. ההצעה מתקבלת פה אחד.
דורון שנקר מזמין את חברי הועד היוצא לשבת על הבמה ומציג אותם.
מודה לוועד על עבודתו המסורה והאינטנסיבית. מציין כי הקדנציה החולפת אופיינה בפעילות רחבת היקף ,
כשהיעדים שהוצבו הושגו במלואם.
גולת הכותרת היא תהליך הרה-ארגון שנמשך כתשעה חודשים והתוכנית האסטרטגית שגובשה בעקבותיו.
מזמין את ד"ר אורנה אבני ומודה לה על הובלת התהליך ברגישות ובמקצועיות.
ד"ר אורנה אבני מציגה את תהליך הרה- ארגון , מסבירה כי מהות השינוי המבני היא בעיקר הפרדת התפקידים
של יו"ר ומנכ"ל וכן הביזור הגיאוגרפי.
דורון שנקר מציג את השינויים שנעשו בתקנון ע"י ועדת התקנון ובסיוע היועץ המשפטי, עו"ד יועז נמיר.
מציג את המועמדים לנציגי הציבור: אריה לבנון, ליאורה מינקה ואבי פרידמן. המועמדים מציגים את עצמם.
מביא את התקנון והתכנית האסטרטגית להצבעה.
התקנון מאושר פה אחד.
התכנית מאושרת פה אחד.
מביא להצבעה את המועמדים לנציגי הציבור: מר אריה לבנון, מלחין.  הגב' ליאורה מינקה, יו"ר אמונה,
עו"ד אבי פרידמן, מנכ"ל לשכת רואי החשבון בישראל.
נציגי הציבור נבחרים פה אחד.
דורון שנקר מזמין את רו"ח גל לוי, שמסר דיווח על מצב העמותה ב 2008. הדו"ח מצורף למסמך זה.
דורון שנקר מזמין את נציגת ועדת הביקורת , נורית מנגן, שמביאה בפני המליאה את דו"ח ועדת
הביקורת 2008 בשמה ובשם בתיה מורבצ'יק.
ועדת הביקורת ממליצה למליאה לקבל את הדו"ח הכספי והמילולי. הדו"ח הכספי המלא מצורף למסמך זה.
יושבי המליאה מאשרים את המאזן הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2008.
דורון שנקר מציע להוסיף מועמדים נוספים לועדת הביקורת הקיימת.
דוד לוין (עובד ראשות המיסים) ויעל טאוב (עובדת סוציאלית) נענים להצעה.
מתקיימת הצבעה לועדת הביקורת: בתיה מורבצ'יק, נורית מנגן, דוד לוין ויעל טאוב נבחרים פה אחד.
דורון שנקר מזמין את המועמדים לדירקטוריון להציג את עצמם. מסביר על ביטול ההצבעה הסקטוריאלית, שאושר ע"י הועד.
המנצחים ונציגי החבורות המועמדים לדירקטוריון ומי שמונו להציג את המועמדים שאינם נוכחים, מציגים את מועמדותם.
מתקיימת הצבעה (חשאית) לדירקטוריון מיל"ה.עם תום ההצבעה נספרים  הקולות. מפקחים על ההליך גל לוי,רואה החשבון,
יועז נמיר, היועץ המשפטי וחברות ועדת הביקורת – נורית מנגן ובתיה מורבצ'יק. (נרשם ונחתם פרוטוקול ספירת הקולות)
בזמן ספירת הקולות מתנהל באולם המליאה דיון חופשי . הדיון נסב על איכויות השירה במקהלות ובחבורות הזמר,
על העמקת הקשר של ההרכבים הקוליים השונים
לנושא פיתוח הקול ושירת האנסמבל, על הקשר עם "הלל" ועל השימוש בטכנולוגיה.( האם יש להשתמש בהגברה בכנסים וכד')
דורון שנקר קורא את שמות הנבחרים לדירקטוריון: מר אריה לבנון, הגב' ליאורה מינקה, מר אבי פרידמן, מר יאיר קלינגר,
מר רון גנג, מר בועז קביליו, הגב' רחל גרוס,
 הגב' ג'יני רבין, מר אודי טחורש,
הגב' אליזה רגב, הגב' דניאל רבנה  ומר אבנר בן-ארי.
מתקיימת ישיבה ראשונית של הנוכחים מבין חברי הדירקטוריון,  בה מסוכם כי המועד לישיבת הפתיחה ייקבע
בימים הקרובים דרך משרד מיל"ה.
החלטות ישיבת המליאה ה 13:
1.התקנון אושר פה אחד.
2. התכנית האסטרטגית אושרה פה אחד.
3. האסיפה הכללית מאשרת את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2008.
4. ועדת הביקורת נבחרה פה אחד.
5. נבחר הרכב הדירקטוריון החדש. –בהרכב יהיה חבר גם המנכ"ל הנבחר.

על החתום:

 
    דורון שנקר, יו"ר                                                                  צבי לב-טוב, גזבר.


 
  

 

                                                  

 

 

 


חזור לכללי

אתר מיל"ה החדש:

http://www.milachoirs.com/

 


ת"ד 418 עשרת 76858 | טלפון: 09-7880032/3 | פקס: 09-7880036 | דוא"ל: mila-il@zahav.net.il

הקמת אתרים - XSites | אחסון אתרים - SPD